imię i nazwisko*
e-mail*
nazwa kina i miejscowość*
filmy(linki)
zdjęcia(zaznacz kilka)
artykuły(zaznacz kilka)
wpisz sumę 2 i 2*
Wyślij
news |

Fundusze dla kin cz. II

07-02-13
Zbliżają się rozstrzygnięcia Programów MKiDN oraz PISF. Dla tych którzy nie mieli szczęścia i nie dostali dofinansowań, a także dla tych którzy chcą poszerzyć ofertę prezentujemy inne możliwości finansowania działalności kin.
Zbliżają się rozstrzygnięcia Programów MKiDN oraz PISF. Dla tych którzy nie mieli szczęścia i nie dostali dofinansowań, a także dla tych którzy chcą poszerzyć ofertę prezentujemy inne możliwości finansowania działalności kin.

Chcemy zachęcić do myślenia o działalności kina nie tylko z perspektywy wyświetlanie filmów, czy nawet edukacji filmowej, ale wychodzenia z różnorodną ofertą kulturalną i edukacyjną do swoich widzów. Co ważne, włączanie elementów filmowych (kinowych) do projektów o różnorodnej tematyce pozwala nie tylko poszerzyć ofertę kina, ale także pozyskiwać fundusze z wielu źródeł, nie dostępnych na pierwszy rzut oka dla kin. Przykładowo: można realizować projekty edukacyjne o tematyce historycznej, czy społeczne w których jednym z elementów (ale nie głównym celem) jest projekcja filmów. W przypadku gdy kino nie może (ze względu na status prawny) aplikować o środki, warto wejść w partnerstwo z lokalną organizacją pozarządową. 

NARODOWE CENTRUM KULTURY - Program Dom Kultury+ - skierowany do samorządowych domów i ośrodków kultury. W ramach programu można aplikować też o środki dla kin będących częścią  www.domkulturyplus.pl

MUZEUM HISTORII POLSKI – PROGRAM PATRIOTYZM JUTRA. Program dostępny dla organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. Realizacja różnorodnych projektów z zakresu historii Polski. www.muzhp.pl/konkursy/patriotyzm-jutra.html

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Program dostępny dla organizacji pozarządowych. Różnorodne projekty z obszaru edukacji, pomocy społecznej i historii Polski. www.pozytek.gov.pl/PO,FIO,2013,1190.html

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ - Otwarte Konkursy Ofert. Konkursy dostępne dla organizacji pozarządowych. M.in. projekty z zakresu historii wojskowości. www.bip.mon.gov.pl/43.html

MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI - Dotacje i konkursy. Konkursy dostępne dla organizacji pozarządowych. m.in. z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych. http://mac.gov.pl/dotacje-i-konkursy/

INSTYTUT TEATRALNY - Program Lato w teatrze. Instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Projekty z zakresu edukacji teatralnej realizowane w wakacje  www.instytut-teatralny.pl/projekty/lato-w-teatrze/

FUNDACJA KRONENBERGA. O dotacje mogą wnioskować organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki. Wspierane są projekty z zakresu edukacji i rozwoju lokalnego.  www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

EUROPEJSKA FUNDACJA KULTURY - wspiera współpracę i wymianę kulturalną w Europie. Projekt jest skierowany do organizacji pozarządowych. www.culturalfoundation.eu/grants/collaboration-grants

MEDIA PROGRAMME – Program wsparcia cyfryzacji kin, których filmy europejskie stanowią co najmniej 50% repertuaru. W ramach programu kwalifikowalny jest zakup projektorów cyfrowych.  http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/exhibition/digitisation-of-cinemas/call_2_en.htm

PROGRAM KULTURA 2007-2013 www.program-kultura.eu/harmonogram-naboru

Przypominamy także o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach II naboru Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013 do 31.03.2013r. www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2013.php

oraz o kolejnych naborach do Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
www.pisf.pl/pl/dotacje/programy-operacyjne 
www.pisf.pl/pl/dotacje/musisz-wiedziec
oprac. Karol Wittels


„W małym kinie”

Od ośmiu lat wspieramy kina tradycyjne m.in. poprzez diagnozowanie ich sytuacji (raporty z badań w małych miastach i dużych miastach), badania publiczności festiwali filmowych oraz promocję projektów lokalnych. Zgłębiamy i upowszechniamy również historię (festiwal Kino Warszawa Fest), a także budujemy międzynarodową sieć wymiany doświadczeń (Small cinema for learning community). Przede wszystkim jednak dokumentujemy. Zachęcamy do zapoznania się z naszym zbiorem zdjęć, filmów i tekstów.
"W małym kinie" to niezależny projekt Fundacji Obserwatorium.
Trwa wysyłanie