imię i nazwisko*
e-mail*
nazwa kina i miejscowość*
filmy(linki)
zdjęcia(zaznacz kilka)
artykuły(zaznacz kilka)
wpisz sumę 2 i 2*
Wyślij
news |

Kameralne powracają do łask

15-08-12
Liczba widzów w kinach wciąż wzrasta – tak wynika z najnowszego raportu GUS. A co najważniejsze: frekwencja zwiększa się przede wszystkim w małych kinach!
 
Liczba widzów w kinach wciąż wzrasta – tak wynika z najnowszego raportu GUS. A co najważniejsze: frekwencja zwiększa się przede wszystkim w małych kinach!
 

Kina to najpopularniejsze instytucje kultury w Polsce. Z raportu GUS wynika, że w 2011 roku odwiedziło je 39,6 mln widzów, czyli o 5,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Ale to nie jedyny dobry wskaźnik. Jak podaje „Rzeczpospolita” udział w rynku małych kin, liczony na podstawie liczby sprzedanych biletów, wzrósł w tym czasie kosztem multipleksów do 15,2 proc. (z 12,3 proc. w 2010 roku).

Praktycznie nie zmienia się też liczba jedno- i dwusalowych przybytków X Muzy (czyli po raz pierwszy od kilku lat nie spada!). Według stanu na grudzień w Polsce działało 455 kin (w tym 7 ruchomych), czyli o 2,7 proc. więcej w porównaniu z poprzednim rokiem.

Na zmianę sytuacji małych kin, od lat 90. znikających z kulturalnej mapy Polski, wpływa oczywiście kilka czynników. Najważniejszym z nich jest jednak poprawa warunków – też tych technicznych. Już prawie co trzecie kino, oprócz sprzętu analogowego dysponuje projektorami cyfrowymi (w 2010 r. jedynie 17,1 proc. mogło się pochwalić tymi urządzeniami). Dla widzów oznacza to nie tylko poprawę jakości projekcji, lecz także szybszy dostęp do premierowych tytułów.

Więcej na temat cyfryzacji okiem ekipy projektu „W małym kinie" znajdziecie tutaj. Polecamy też
Wiesławem Kotem, krytykiem filmowym o sytuacji małych kin.

-Anna Brzezińska-Czerska


Inne ciekawe dane z raportu GUS:


„Większość kin w Polsce w 2011 r. należała do sektora publicznego, w tym 62,2% kin było własnością samorządu terytorialnego. Natomiast działalność kinowa częściej była prowadzona przez podmioty sektora prywatnego (53,8% ogółu kin).”


„Przeważająca liczba kin miała swoją lokalizację w miastach (97,8%).”


„W ciągu 2011 r. w kinach stałych wyświetlono 1,6 mln seansów (o 6,2% więcej niż przed rokiem). Najwięcej seansów, podobnie jak w 2010 r., wyświetliły kina w województwach: mazowieckim (20,8% wszystkich seansów w Polsce), śląskim (19,2%) oraz małopolskim (10,3%). Najmniej – kina w województwach: opolskim (1,0%), świętokrzyskim (1,2%) oraz podkarpackim (1,6%).”
 

„W 2011 r. w Polsce, 20,8% kin stałych było kinami wielosalowymi, tj. dysponowało co najmniej 3 salami projekcyjnymi. Wśród nich ponad połowę (54,8%) stanowiły multipleksy, czyli kina posiadające 8 i więcej sal projekcyjnych. Najwięcej multipleksów działało w województwie śląskim (11) oraz mazowieckim (10), natomiast nie posiadają multipleksów województwa opolskie i świętokrzyskie. Średnio jeden multipleks posiadał 2297 miejsc na widowni i zgromadził 460,5 tys. widzów na 18,8 tys. seansach filmowych.”


„W ubiegłym roku 82,4% kin przystosowanych było dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. (...) Jedynie co 15 kino stałe przystosowane było do audiodeskrypcji, czyli techniki narracyjnej umożliwiającej odbiór treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym, ale w porównaniu z 2010 r. liczba takich kin wzrosła dwukrotnie.”

 


 

„W małym kinie”

Od ośmiu lat wspieramy kina tradycyjne m.in. poprzez diagnozowanie ich sytuacji (raporty z badań w małych miastach i dużych miastach), badania publiczności festiwali filmowych oraz promocję projektów lokalnych. Zgłębiamy i upowszechniamy również historię (festiwal Kino Warszawa Fest), a także budujemy międzynarodową sieć wymiany doświadczeń (Small cinema for learning community). Przede wszystkim jednak dokumentujemy. Zachęcamy do zapoznania się z naszym zbiorem zdjęć, filmów i tekstów.
"W małym kinie" to niezależny projekt Fundacji Obserwatorium.
Trwa wysyłanie