imię i nazwisko*
e-mail*
nazwa kina i miejscowość*
filmy(linki)
zdjęcia(zaznacz kilka)
artykuły(zaznacz kilka)
wpisz sumę 2 i 2*
Wyślij

Fundacja

logo obserwatoriumFundacja Obserwatorium powstała 18 sierpnia 2009 roku z inicjatywy osób aktywnych w sferze badań i animacji kulturalnej, działających dotychczas w różnych instytucjach i organizacjach pozarządowych. Kierowani doświadczeniami zagranicznymi, "pod szyldem" Fundacji pragniemy propagować model nowoczesnych badań nad kulturą, którego głównym założeniem jest praca i porozumienie różnych środowisk oraz wymiana wiedzy eksperckiej. Zależy nam, aby podejmowane przez nas inicjatywy prowadzone były z wielu różnych perspektyw i traktowały zjawiska w sposób komplementarny. Dlatego właśnie, w ramach prowadzonych działań, budujemy platformę współpracy różnych środowisk: socjologów, antropologów, ekonomistów, artystów, prawników, przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, a także sektora biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz międzynarodowych sieci kulturalnych.

Fundacja Obserwatorium stawia sobie za zadanie prowadzenie krajowych i międzynarodowych badań społecznych oraz badań w sferze szeroko pojętej kultury, biorąc pod uwagę czynniki bezpośrednio wpływające na jej rozwój, między innymi nowe technologie i media, przemysły kultury i przemysły kreatywne.

Pragniemy nie tylko badać, ale także animować działania na rzecz rozwoju kultury oraz świadomości obywatelskiej i kulturowej, między innymi poprzez promocję artystów i oddolnych inicjatywy artystycznych, a także organizację wystaw, warsztatów, szkoleń i konferencji o charakterze naukowym i kulturalno-artystycznym.

Więcej na www.obserwatorium.org.pl

„W małym kinie”

Od ośmiu lat wspieramy kina tradycyjne m.in. poprzez diagnozowanie ich sytuacji (raporty z badań w małych miastach i dużych miastach), badania publiczności festiwali filmowych oraz promocję projektów lokalnych. Zgłębiamy i upowszechniamy również historię (festiwal Kino Warszawa Fest), a także budujemy międzynarodową sieć wymiany doświadczeń (Small cinema for learning community). Przede wszystkim jednak dokumentujemy. Zachęcamy do zapoznania się z naszym zbiorem zdjęć, filmów i tekstów.
"W małym kinie" to niezależny projekt Fundacji Obserwatorium.
Trwa wysyłanie