imię i nazwisko*
e-mail*
nazwa kina i miejscowość*
filmy(linki)
zdjęcia(zaznacz kilka)
artykuły(zaznacz kilka)
wpisz sumę 2 i 2*
Wyślij
exclusive |

Kino studyjne – propozycja odchodząca w zapomnienie?

01-03-15
Co wpływa na atrakcyjność kin w oczach widzów? Polecamy wyniki studenckich badań tradycyjnych kin Warszawy.
 
Co wpływa na atrakcyjność kin w oczach widzów? Polecamy wyniki studenckich badań tradycyjnych kin Warszawy.
 


Zainspirowani ogólnopolskimi badaniami kondycji kin „W małym kinie”, studenci socjologii SGGW podjęli się próby wykonania podobnego badania na lokalnym gruncie. O to jak są motywacje i nastawienie widzów do kin studyjnych zapytali mieszkańców Warszawy.

Prace zespołu, który zbierał i analizował dane z ankiet oraz wywiadów swobodnych, nadzorowała dr Emilia Paprzycka. W badaniu o przewrotnym tytule „Kino studyjne – propozycja odchodząca w zapomnienie?” wzięło udział w sumie 66 osób.

- Na początku mieliśmy pomysł, żeby zbadać podejście młodych ludzi do kin studyjnych, ale później postanowiliśmy, że warto zająć się szerszą grupą i zbadać "fenomen" tych kin też w oczach dojrzałych widzów – mówi Emilia Dobkiewicz, jedna z autorek badania, wolontariuszka „Kino Warszawa Fest”. I wspomina: - Zaczepiliśmy jedną z Pań wychodzącą z kina, pytając czy zechce wypełnić ankietę, a ona zdjęła płaszcz i powiedziała: Tak! Tak! Ja kocham kino! To był dla mnie jeden z przyjemniejszych momentów w badaniu.

Dla nas zaś niezwykłą przyjemnością było czytanie raportu, z którego wynika m.in., że widzowie generalnie dobrze oceniają kondycję kin studyjnych (60%), a znaczna ich część (40%) zauważa tendencje wzrostu zainteresowania tymi miejscami.

- Ta deklaracja oznacza iż kina studyjne wcale nie są wypierane przez multipleksy, żyją swoim życiem, które kwitnie, co więcej przyciąga więcej widzów – czytamy.

Na koniec raportu znaleźć można krótką odpowiedź na pytanie zawarte w tytule studenckiego opracowania. - (…) choć kina studyjne to instytucje kulturalne mocno zakorzenione w przeszłości to z pewnością mają przed sobą jeszcze długą, choć sądząc po losach kina Femina, zapewne niełatwą przyszłość.


Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski z pracy. Zachęcamy do lektury całości opracowania.

 
Anna Brzezińska-Czerska

 

Wnioski z badania:


I. Kina studyjne przyciągają osoby zainteresowane filmem ,,głębiej”, niż przeciętny użytkownik kina masowego. Istotnym czynnikiem wpływającym na wybór kina studyjnego, zamiast multipleksu, są inni użytkownicy chodzących do tych kin. Wniosek taki odnosi się do wszystkich badanych grup wiekowych i płci.

II. Wizyta w kinie, to dla użytkownika kin studyjnych, to głębokie, indywidualne przeżycie, mogące wywierać silne emocje i sentyment; nie wiąże się wyłącznie z obejrzeniem materiału filmowego.

III. Kina studyjne to niewyłącznie miejsca spotkać towarzyskich, a raczej miejsca pogłębionej dyskusji na temat sztuki filmowej – kina zdają sobie z tego sprawę i chcą to jak najlepiej zapewniać, poprzez pokazywanie filmów niszowych, czy organizacje festiwali. Zauważamy tutaj znamiona dawnego kina, pełnego twórczych wartości.

IV. Istotnym czynnikiem jest również sam klimat jaki panuje w kinie studyjnym- stare fotele, projektory, lampy. Dla czterech z pięciu respondentów, właśnie atmosfera w kinie jest bardzo istotna.

V. Kino studyjne skupia wokół siebie dojrzałych, inteligentnych i doceniających magię kina widzów. Można powiedzieć, że kino studyjne to miejsce przede wszystkim dla ,,świadomych widzów”.

VI. Wokół kin studyjnych skupiona jest stała grupa wiernych klientów, co przekłada się na zainteresowanie na stałym poziomie. Równocześnie kina studyjne starają się docierać do nowych widzów, organizując liczne spotkania i festiwale.

VII. Cena biletów jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wybór kina studyjnego. Takie grupy jak studenci czy emeryci mogą sobie pozwolić na wizytę w kinie dzięki niskim stawkom. Wiążę się z tym szeroka oferta skierowana przez kina studyjne do tychże grup.

VIII. Rosnąca siła kin masowych w dużych miastach wiąże się z procesem komercjalizacji. Ludzie szukają czegoś mniej przytłaczającego, chcą oderwać się o konsumpcyjnego świata.

IX. Szerszy niż w kinach masowych repertuar jest istotnym czynnikiem warunkującym utrzymanie się kin studyjnych na rynku.

X. Opinie rozmówców wskazują na pozytywne prognozy utrzymania się kin studyjnych. Wiele wypowiedzi świadczy o ogromnym przywiązaniu i zainteresowaniu takowych placówek.

 

Wnioski z analizy ankiet


I. Większość naszych badanych regularnie wybiera kina studyjne (66,6%).

II. Dla zdecydowanej większości naszych badanych kluczowym czynnikiem wpływa-jącym na wybór przez nich kin studyjnych jest ,,klimat panujący w danym kinie” i ,,osobista sympatia do danego kina” (90%). Niemal równie ważny (80%) jest dla naszych respondentów repertuar oferowany przez kina.

III. Ponad 75% badanych ma w swoim gronie tzw. ,,miłośników kina”. Potwierdza to naszą tezę o tym, że osoby chodzące do kin studyjnych otaczają się w gronie osób o podobnym zainteresowaniu.

IV. Zdecydowanie więcej mężczyzn (25%) deklaruje, że regularnie chodzi do kina w pojedynkę, podczas gdy do podobnego zachowanie przyznaje się jedynie 8% kobiet. Wśród kiniarzy-samotników jest znacznie więcej mężczyzn niż kobiet

V. Mężczyźni pojawiają się kinach częściej niż kobiety. Aż 25% badanych mężczyzn deklaruje, że chodzi do kina częściej niż raz w tygodniu, podczas gdy do analogicznej regularności przyznaje się tylko 14% kobiet.

VI. Kondycja kin studyjnych oceniania jest pozytywnie – aż 40 % badanych zauważa w tej kwestii tendencje wzrostową. Odwrotną tendencję zauważa jedynie 13,33% badanych.

 

„W małym kinie”

Od ośmiu lat wspieramy kina tradycyjne m.in. poprzez diagnozowanie ich sytuacji (raporty z badań w małych miastach i dużych miastach), badania publiczności festiwali filmowych oraz promocję projektów lokalnych. Zgłębiamy i upowszechniamy również historię (festiwal Kino Warszawa Fest), a także budujemy międzynarodową sieć wymiany doświadczeń (Small cinema for learning community). Przede wszystkim jednak dokumentujemy. Zachęcamy do zapoznania się z naszym zbiorem zdjęć, filmów i tekstów.
"W małym kinie" to niezależny projekt Fundacji Obserwatorium.
Trwa wysyłanie